Intelligent Design

De bewust verkeerde weergave van de betekenis van de tweede hoofdwet door creationisten en andere voorstanders van het zogenaamde intelligent design.
The Flying Spagetti Monster

Je hoeft als wetenschapper maar kort in het gezelschap van christelijke gelovigen te verkeren om te horen te krijgen dat evolutie niet kan omdat dat volgens de tweede hoofdwet onmogelijk is. Wat naast de triomfantelijke toon waarmee dat te berde wordt gebracht -Ja, jullie wetenschappers kunnen wel van alles bedenken maar wij gelovigen doorzien zo waar het ene het andere tegenspreekt- nog het meeste irriteert is dat niemand van diegenen die dit beweren kennelijk de moeite heeft genomen om deze wet te bestuderen.  Nu heerst er natuurlijk in die kringen een groot geloof in autoriteit, en men meent misschien dat hun religieuze leiders die moeite wel hebben genomen. Maar daarvan heb ik eerlijk gezegd nooit enig spoor gezien. Die leiders lijken meer bezig met het verdoezelen van de tegenstrijdigheden in hun eigen heilige teksten, en het verketteren van diegenen die het ware woord verkeerd interpreteren, dan met de studie van de wetten van de natuurkunde die door het denkend deel der mensheid zijn ontdekt. Niet door het bestuderen van duizenden jaren oude overgeleverde teksten, maar door het zorgvuldig en kritisch beschrijven en analyseren van verschijnselen die iedereen vandaag om zich heen kan zien. Read more

Thermodynamica Onderwijzen

 

Geheel in de geest van mijn voorganger in deze zal ik beginnen met een anekdote:

Then Jesus took His disciples up the mountain and gathered them around Him. He taught them saying: ”Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek. Blessed are they that mourn. Blessed are they who thirst after righteousness. Blessed are they who are persecuted. Blessed are they who suffer. Be glad and rejoice for your reward is great in heaven. Remember what I am telling you.” Read more